Veranderingsrichtingen, wij hebben niet de pretentie kant en klare oplossingen te bieden, daarvoor is de zorg te complex.
Wij zullen ons als samenleving moeten losmaken van de vreemde ordeningsmanie dat iedere groep wordt opgeborgen in voor hem of haar passende instituten waar niets mag dat buiten chat kamers voor schrijvers het boekje valt.Dat is niet alleen vanuit praktisch oogpunt van belang, maar het geeft hen gratis sex cams in hd ook zelfrespect en een gevoel van wederkerigheid.Het verpleeghuis jaagt de gemiddelde Nederlander ronduit angst aan.Dit kan tot dubbelgebruik van voorzieningen en ruimtes en zelfs tot nieuwe verdienmodellen leiden.Misschien omdat het ons confronteert met onze eigen sterfelijkheid en het verval dat ouder worden met zich meebrengt?Zet deze generatiewisseling eens naast de huidige gang van zaken binnen de intramurale ouderenzorg.De verpleeghuiszorg moet zoveel mogelijk aansluiten bij het dagelijkse leven.Mijn ouders gaven mij nooit complimentjes.
De verpleeghuizen moeten familie en vrijwilligers niet alleen meer laten doen, maar hen ook meer zeggenschap geven over hoe zij als niet betaalde kracht inhoud geven aan hun zorgtaak.
Daarbij is het goed om te beseffen dat met name mantelzorgers veel meer kunnen bieden dan alleen extra handjes: persoonlijke aandacht, een link met het verleden en de buitenwereld en een frisse bries in de soms eentonige regelmaat van het verpleeghuis.
Er blijft een groep ouderen voor wie (geheel) zelfstandig wonen geen optie is omdat hun lichaam of hun geest dat eenvoudigweg niet toelaat.Je bent namelijk niet de enige die in deze situatie zit.Daders van emotioneel misbruik projecteren vaak hun eigen tekortkomingen of onzekerheden op hun slachtoffers.Zij maken daarmee een einde aan de uitvlucht: het kan niet beter worden dan het nu is, want daar is geen geld voor.Emotioneel misbruik is een vorm van misbruik die in vrijwel alle relaties met narcisten voorkomt.Al lang wordt er werk van gemaakt om ouderen zelf meer te laten betalen voor hun zorg.En daarmee kunnen we op middellange termijn een geheel nieuw type oudere binnen de intramurale ouderenzorg verwelkomen, én die zichzelf en zijn of haar omgeving continu wil blijven uitdagen.
De centrale opgave is: hoe is de kwaliteit van leven van ouderen die zijn aangewezen op intramurale ouderenzorg wezenlijk te verbeteren?

[L_RANDNUM-10-999]