Online chatten wordt steeds populairder.
Marble communications zal een verwerkersovereenkomst met elke serviceprovider sluiten voordat diensten van derden worden geïmplementeerd op de Website teneinde ervoor zorg te kunnen dragen dat uw IPG veilig worden gebruikt, opgeslagen en overgebracht in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.
Zodra Marble communications in kennis gesteld van het voornemen van de Member om de transactie tot aanschaf van Credits geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zal Marble communications de ontbinding zo spoedig mogelijk per email aan de Member bevestigen.
Tijdens uw gebruik van de Website, alsook nadat u uw account hebt verwijderd, dient u er rekening mee te houden dat Marble communications mogelijk ontoegankelijke kopie├źn van uw IPG en Non-IPG bewaart, inclusief eventuele communicatie die u via de Website hebt verstuurd voor interne.Voor zover de aangeschafte Credits binnen de bedoelde bedenktijd zijn verzilverd, vervalt het recht van ontbinding ten aanzien van de verzilverde Credits, mits: o de nakoming van de betaalde Diensten is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Member; en o de Member heeft verklaard.Is een flirt- en datingsite waarbij gebruikers de vrijheid genieten om zichzelf te uiten.Non-IPG is informatie die moet worden gecombineerd met andere informatie om u persoonlijk te kunnen identificeren.Marble communications is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de Inlogcode door een ander, al dan niet met medeweten van Member.Voorts wordt onder Bedrijf verstaan de exploitant van de Website, te weten: Marble Communications Zwolle, Nederland (KvK nummer 70952345).Gedragingen van derden die gebruik maken van de aan de Member verstrekte Inlogcode worden aan Member toegerekend als ware de gedragingen van de Member zelf.Credits zijn maximaal 12 maanden na aanschaf geldig.Voor betalingen die verband houden met het Premium Lidmaatschap, wordt om de in dat kader relevante gegevens verzocht en worden deze dienovereenkomstig verwerkt; Om uw ervaringen bij gebruik van de Website te verbeteren; Het ontvangen van (email)berichten die nodig zijn om de overeengekomen Diensten uit.Online daten wordt steeds populairder.
Links Marble communications of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover Marble communications geen controle heeft.
Deze Content is dan ook vindbaar via websites van derden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft websites van derden met wie Marble communications ter zake een samenwerking is aangegaan.U dient hun (privacy)voorwaarden te raadplegen voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.Als u geen EU-ingezetene bent, erkent u en stemt u ermee in dat Marble communications uw persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken en aan andere entiteiten buiten uw land kan verstrekken.Marble communications behoudt zich het recht om het openbare memberprofiel van Member in te lezen en eventueel, zonder enige mededeling vooraf, te weigeren of te verwijderen.Indien het incassobureau het door Member verschuldigde niet alsnog kan incasseren, kunnen gerechtelijke maatregelen worden getroffen, waarvan de kosten eveneens voor rekening van de Member komen.Alle hostst zijn fictief.Marble communications is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade (waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel) van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.




[L_RANDNUM-10-999]